Punktovi

Stan Benka Horvata

Negdje u zimu 1943. godine drugarica Božena Žakman povezala me s drugaricom Alemkom Grgurić (Perica). Tada sam preuzela novi zadatak na radu u tehnici. Mi smo pod tim nazivom onda smatrali sve poslove oko nabave i prebacivanja u partizane materijala za štampanje (papir, boje, matrice, itd.) i svih drugih potrepština koje su preko veze partizanske jedinice od nas naručivale. Naravno, velika su stavka u tim narudžbama bili lijekovi. Sjećam se da sam prikupljene stvari predavala pazikući u jednoj kući u Martićevoj ulici. Sa mnom je radila na tom poslu i drugarica Darinka Jurdana. Bila sam također zadužena da pronalazim stanove i prostor za skladišta kamo su se pohranjivale veće količine materijala, odakle se zatim sve prebacivalo na slobodni teritorij. Takvo jedno veliko skladište imala sam u Vlaškoj ulici, kraj ondašnje Radio-stanice, u stanu Benka Horvata. Kod njega je radila kao kućna pomoćnica neka Francika iz sela Prilišće (Karlovac), s kojom sam bila povezana. Nju sam našla preko Barke Erdeljac, također iz Prilišća. 

To skladište u Vlaškoj ulici bilo je prostrano. Bilo je prava mala papirnica. Tu su bili veliki paketi papira, matrica i ostaloga. Papirom me opskrbljivala Bosiljka Majić. Ponekad se iz tog skladišta prebacivalo kamionom i više od tone materijala.

(Anđela Paut, "Odbor žena", u: Lutvo Ahmetović (ed.) et al., Zagreb 1941-1945: zbornik sjećanja, tom II, Zagreb: Gradska konferencija SSRNH - IHRPH - ŠK, 1983., 359)

Podijeli

Punktovi otpora
PRETRAGA