Punktovi

Borbe za radiostanicu

8. V. 1945. - 9. V. 1945.
Vjesnik JNOFH-a, 15. svibnja 1945.

Najoštrije borbe prilikom oslobođenja u centru grada vodile su se za radiostanicu u Vlaškoj 116. Završile su rano ujutro 9. svibnja 1945.

Zgrada bivše radiostanice (danas sjedište Badela 1862) u Vlaškoj 116 punkt je na kojemu su se odvile najoštrije borbe u samom gradu prilikom završnih operacija za oslobođenje, 8/9. svibnja 1945.

Jedine snage JA s prilikom prilaza gradu u tom se času nalaze na jugu (28. slavonska, 39. krajiška i 45. srpska divizija Druge armije; Posavski partizanski odred). One forsiraju Savu, prelaze mostove 8. svibnja ujutro te napreduju prema radiostanici, gdje se već vodio sukob između pripadnika Narodne zaštite i preostalih ustaških jedinica. Borbe za radiostanicu okončane su 9. svibnja rano ujutro.

***

PREGRUPIRANJE U SUTON

Borba za radiostanicu vodila se sve do navečer i tek tada kao da je malo jenjala.

Prvi mrak iskoristili smo za pregrupiranje. Pucalo se cijelu noć. Pucnjava se čula odasvud: sa Zagrebačke gore, iz Sesveta, iz Podsuseda. 

ZAUZIMANJE STUDIJA

Jedanaest je sati u noći od 8. na 9. svibnja: ustaše se pod okriljem noći pokušavaju izvući iz područja Radio-stanice Zagreb. Međutim, sve prolaze iz potpunog okruženja pokrivaju naši borbeni odjeli i pokušaj ustaša da se probiju je propao. U tom pokušaju da se iz dvorišta radio-stanice probiju prema Martićevoj ulici, ubijeno je 7 ustaša.

Iza ponoći, oko 1 sata 9. svibnja, u prostorije studija Radio-Zagreba ušli su naši borci i time je definitivno završeno čišćenje preostalih dijelova ne­prijatelja.

Na prilazima zgradi naišli smo na leš jednog tehničara, službenika Radio-stanice, kojeg su ustaše ranije ubili. Kasnije smo saznali da se zvao Nikola Bartoš. U konačnom obračunu zarobljeno je deset ustaša.

Oko 4 sata ujutro, 9. svibnja, Radio-stanica je bila potpuno oslobođena.

Ujutro, oko 9 sati, iz podruma jedne susjedne zgrade izvučeno je 6 ustaša s poručnikom, koji su iz podruma pružali ogorčeni otpor.

Svi likvidirani i zarobljeni ustaše bili su pripadnici zloglasne Luburićeve bojne iz logora Jasenovac.

Ivan Sokol Ožbolt i dr., "Prešli smo Savu", u: Revolucionarni omladinski pokret u Zagrebu 1941 – 45: zbornik povijesnih pregleda i sjećanja, tom II, ur. Ladislav Grakalić i dr. (Zagreb: GK SSRNH - GO SUBNOR - SN Liber, 1984), 361.

Audio

Podijeli

Vezano

Slojevi

Kartografija otpora
PRETRAGA
teror
stradanja
zatvori
ustaški organi
organi Trećeg Reicha
otpor
logistika NOP-a
diverzije
agitprop
KPJ
atentati
demonstracije
ženske antifašističke organizacije
prebacivanja
objekti
javni objekti i ustanove
tvornice
mitnica
pravda
borbe
likvidacije
logori

Kartografija otpora