Slojevi

Ilegala 1931. – 1941.

Ilegalan rad članova KPJ u Zagrebu po završetku prve, brutalne, faze Šestojanuarske diktature nakon 1931. godine bio je presudno razdoblje za stasanje nove mlade generacije komunista i antifašista koji su sudjelovali u organiziranju i dizanju ustanka te prvim diverzijama. Samo neki od njih bili su Josip Broz, Rade Končar, Ivo Lola Ribar, Marko Orešković, Joža Vlahović i ostali. Djelovanje KPJ u ilegali značajno je odredilo modus operandi njezinih kadrova i nakon 1941., u još težim uvjetima okupacije. 


Prva godina okupacije, travanj 1941. – proljeće 1942.

Kartografski sloj Prva godina okupacije vremenski obuhvaća period od ulaska njemačke vojske u Zagreb i uspostave NDH do proljeća 1942. godine kada je odlukom KPJ započeta temeljna reorganizacija modela djelovanja pokreta otpora u Zagrebu u sklopu koje Centralni komitet KPH i Sekretarijat KPJ za neoslobođene krajeve odlaze na slobodni teritorij. 


Konsolidacija otpora, proljeće 1942. – prosinac 1943.

Nakon zimske kampanje provala ustaškog represivnog aparata i odlaska Centralnog komiteta KPH na teritorij pod kontrolom partizana, u proljeće 1942. započinje druga faza rada Narodnooslobodilačkog pokreta u Zagrebu. Partija i NOP, iako mijenjaju strategiju ratovanja protiv njemačko-talijanskih okupatora, odnosno ustaškog režima i stavljaju fokus na partizanski ustanak, Zagreb i druga urbana središta nikako nisu prestala biti važna žarišta otpora. Naprotiv, aktivistkinje i aktivisti nastavili su održavati kompleksnu i razgranatu infrastrukturu organiziranog otpora, samo s novim ciljevima i metodama borbe.


Otpor do oslobođenja, prosinac 1943. – svibanj 1945.

U periodu od kraja 1943. godine do oslobođenja NOP u Zagrebu je izložen divljačkoj represiji od strane ustaškog režima. U prvoj polovici 1944. NOP će doživjeti jednu od najvećih provala u kojoj će izgubiti gotovo cijelo partijsko članstvo i veliki broj aktivista. NOP će tijekom ljeta uspjeti konsolidirati svoju strukturu otpora što pokazuje razinu podrške koju je imao u lokalnoj zajednici. Od kraja 1944. godine NOP će čuvati svoje članstvo tako da će evakuirati što veći broj potencijalno kompromitiranih članova. Oslobođenje je došlo od strane partizanskih jedinica II. JA. Uloga članova otpora u gradu je bila briga o očuvanju infrastrukture prije nego što partizanske jedinice u potpunosti ovladaju terenom.


Narodna pravda

Kartografski sloj Narodna pravda prikazuje tjedne neposredno nakon oslobođenja grada 8. svibnja 1945. kada se događa vrhunac procesa razračunavanja s poraženim neprijateljima.


Žene i partija

Kartografski sloj Žene i partija fokusiran je na ulogu ženskog kadra u radu partije od 1941. do 1945. godine te kroz niz odabranih punktova koji obuhvaćaju javne adrese (institucionalnog, komunalnog ili kulturnog predznaka) i stanove na koordinatama ilegalnog rada ispisuje u prostor tvrdnju o ženama kao ključnom kadru, napose u vrijeme uoči oslobođenja grada.  


Ženske antifašističke organizacije 1934. – 1945.

Kartografski sloj Ženske antifašističke organizacije 1934. – 1945. kroz ključne lokacije i presudne događaje prikazuje povijest djelovanja ženskog antifašističkog organiziranja na zagrebačkom području u međuratnom periodu i samom ratu. Lokacije i događaji koje obuhvaća ovaj sloj ukazuju na snažnu prisutnost organiziranog ženskog političkog djelovanja u Zagrebu od pada diktature u Kraljevini Jugoslaviji 1934., a posebno nakon raspisivanja izbora 1935. godine. Ovaj kartografski sloj nastoji prikazati povezanost i kontinuitet u antifašističkom djelovanju članica predratnih ženskih organizacija, ženskih ogranaka sindikata, kao i članica SKOJ-a i KPJ-a, s ratnim organiziranjem i djelovanjem AFŽ-a. Odabrani punktovi obuhvaćaju javne adrese, kao i privatne stanove koji su poslužili kao infrastruktura za političko organiziranje i obrazovanje žena, te logističku i kurirsku podršku.


Partijske tehnike

Zagrebačke partijske tiskare, odnosno 'tehnike' i proizvodnja partijskog tiska tijekom Drugog svjetskog rata u okupiranom Zagrebu činile su važan aspekt političkog organiziranja i komuniciranja politike Narodnooslobodilačke borbe građanima i širim masama do kojih je antifašistički tisak, ilegalno proizveden u glavnom gradu Nezavisne Države Hrvatske, dopirao. 


Punktovi otpora

Urbani seminar

Prevođenje arhivskog istraživanja i iščitavanja literature u ne-znanstveni format ture omogućava održavanje sata povijesti in situ, na mjestima odigravanja ključnih događaja mikrohistorije zagrebačkog pokreta otpora. Pritom kulisa izvedbe, živo tkivo gradskog prostora, 70 godina kasnije jasno ocrtava niz transformacija – kako onih prostornih, tako i ideoloških – u odnosu na vrijeme aktivnog djelovanje pozadinskog fronta NOP-a, neizbježno uvodeći u priču suvremeni kontekst.