Punktovi

Postolarska radionica Elita

Trećem kotarskom odboru Narodne pomoći bili su na raspolaganju stanovi u Padovčevoj 4, Čiovskoj 7, Medulićevoj 14, Zavrtnici 32, Nikolićevoj 5, Bukovcu 170, Biserskoj 14, Hatzovoj 18, današnjoj Krašovoj 38, Mošinskoga 28, kao i postolarska radionica »Elita« u Tomašićevoj 6.

(***, "Rad III kotarskog odbora Narodne pomoći", u: Lutvo Ahmetović (ed.) et al., Zagreb 1941-1945: zbornik sjećanja, tom II, Zagreb: Gradska konferencija SSRNH - IHRPH - ŠK, 1983., 307)

Podijeli

Punktovi otpora
PRETRAGA