Punktovi

Tvornički kompleks Penkala (Nada Dimić)

U zgradi »Penkala« postojalo je više tvornica, i to: tekstilna tvornica »Hahn i Nettel«, tekstilna tvornica »Bureš«, tekstilna tvornica »Wälder«, pletionica čipaka »Zenit«, »Zvono«, pletionica vesta, krznarija »Tigar«, tvornica baterija »Vako«, tvornica laboratorijskih aparata »Inko«. Skupljanje Narodne pomoći organizirala je partijska organizacija u tvornici »Inko«. 

Skupljanjem je rukovodio Josip Šušković. Nakon njegova odlaska u ilegalnost u drugoj polovici 1941. ja sam preuzeo tu dužnost. Do mog odlaska u partizane u rujnu 1942. za skupljanje u svakoj je tvornici bila zadužena po jedna drugarica ili drug, i to: za tvornicu »Hahn i Nettel« — Rezika Biloh, za »Zenit« — Antonija Gmaz, koja je strijeljanja u ljetu 1942. godine, za tvornicu »Bureš« — Marica Jordan, Judita Valaj i Franc Šnobl, tvornicu »Wälder« — Rafael Kranjčec, krznariju »Tigar« — Franjo Buconjić, strijeljan 1942, za tvornicu baterija »Vako« — Antonija Palčec, Tinka Fučko i Rezika Sterger, i za »Inko« ja. 

U taj sklop tvornica pripala je i tvornica »Union« u kojoj su skupljale Anđela Cahunek i Alojz Kocijan. 

Osim skupljanja novčanih priloga, sakupljao se zavojni materijal, vojnički odjevni predmeti, rublje, a u tvornici »Inko« izrađivali su se aparati za sterilizaciju liječničkih instrumenata. Skupljene stvari i različiti materijal bili su pohranjeni u mojemu stanu na Kanalu, Supilova 18, a veći dio u jednoj trgovini petroplinskih svjetiljaka, Petrolux, Radišina 9. 

Sastanci odbora NP održavali su se također u mojemu stanu.

U tvornici »Inko« prilog je davalo 100 posto zaposlenih zajedno s vlasnikom inž. Zvonkom Kovačićem, tj. oko 20, dok je u ostalim tvornicama bilo 10—15 prilagača, ukupno 100 do 120 u 1941. U 1942. taj se broj udvostručio.

Član partijske organizacije u tvornici »Inko« Kazimir Biloh izrađivao je upaljače, koji su bili upotrijebljeni za dizanje Glavne pošte.

(Zvonimir Bakran, “Narodna pomoć u zgradi »Penkala«”, u: Lutvo Ahmetović (ed.) et al., Zagreb 1941-1945: zbornik sjećanja, tom II, Zagreb: Gradska konferencija SSRNH - IHRPH - ŠK, 1983., 324)

Audio

Podijeli

Punktovi otpora
PRETRAGA