Punktovi

Demonstracije žena

1. III. 1942.

Organizacija antifašističkog fronta žena je u ožujku uspješno provela demonstraciju žena na tržnici u Branimirovoj ulici, gdje je bila skupljena velika masa ljudi, očekujući podjelu krumpira, koja im je bila obećana za taj dan. Prisutni nisu dobili krumpir, nego su im ga obećali za drugi put. Prevareni građani su protestirali, što su naše aktivistkinje iskoristile da taj protest pretvore u demonstracije protiv gladi, rata, okupacije i okupatorskog režima. U povodu toga, Mjesni komitet izdaje 24. ožujka letak u kojem građane Zagreba poziva u borbu protiv okupatora i njegovih slugu ustaša. Letak je štampan u nekoliko tisuća primjeraka i podijeljen po gradu. [...]

[D]o listopada [je] tiskano u gradu oko 17 000 primjeraka letaka i proglasa, oko 8 000 primjeraka listova i biltena, oko 5 000 primjeraka brošura. Dva letka, o godišnjici napada fašističke Njemačke na SSSR i u povodu demonstracija žena na tržnici koje je izdao Mjesni komitet Zagreba u lipnju 1942. godine u 16 000 primjeraka, dijelilo je, prema ondašnjim procjenama MK, po Zagrebu oko 1 000 aktivista, među kojima je bilo najviše omladinaca. 

(Lutvo Ahmetović, “Zagreb 1942.”, u: Lutvo Ahmetović (ed.) et al., Zagreb 1941-1945: zbornik sjećanja, tom II, Zagreb: Gradska konferencija SSRNH - IHRPH - ŠK, 1983., 8, 17)

[S]pontani »ženski« protesti koji se javljaju od god. 1942. nisu bili dovoljno politički iskorišteni i nisu prerasli u organizirani borbeni pokret. Izuzetak predstavlja »akcija žena na tržnici«, kako je neki dokumenti pogrešno nazivaju, a radi se zapravo o spontanom revoltu do kojeg je došlo 23. ožujka 1942. godine. Naime, na obavijest vlasti u Zagrebu da će se toga dana dijeliti krumpir na tržnici u Branimirovoj ulici sakupilo se 8 do 10.000 ljudi, pretežno žena. Umjesto krumpira, podijeljeno je nekoliko stotina doznaka za krumpir, što je izazvalo revolt[.] Policija je na to ispalila plotun, što je izazvalo paniku u kojoj je smrtno stradala jedna žena, a povrijeđenih je bilo prilično. Narednog dana MK KPH izdao je letak[.]

(Narcisa Lengel-Krizman, “Narodnooslobodilački pokret u Zagrebu 1941-1945. godine”, u: Leopold Kobsa (ed.) et al., Zagreb u NOB-i i socijalističkoj revoluciji: materijali sa znanstvenog skupa održanog u Zagrebu 29. i 30. lipnja 1970. u povodu 25. godišnjice oslobođenja grada Zagreba, Zagreb: IHRPH, 1971., 45)

Audio

Podijeli

Punktovi otpora
PRETRAGA