Punktovi

Knjižara Kultura

Kultura je bila jedna od dviju partijskih knjižara u Zagrebu, osnovana na inicijativu Agitpropa CK KPH. Od 1939. do 1941. godine razvila je značajniju izdavačku djelatnost te štampala više kapitalnih djela marksističke literature. Vandi Novosel dodijeljen je partijski zadatak po kojemu postaje vlasnica knjižare i izdavačkog poduzeća, a u knjižari će određeno vrijeme raditi i Olga Žerdik Kovačić i Bosiljka Ević Krajačić. Sve odreda bile su usko vezane za partijsku organizaciju bilo članstvom bilo kroz rad u ženskim organizacijama poput Društva za prosvjetu žene ili redakciji Ženskog svijeta. Knjižara je zapečaćena u aprilu 1941. godine.  

Svako organizirano djelovanje žena tijekom marta 1941. godine završilo je hapšenjima. Još po zabrani rada sindikata na samom kraju 1940., kako bi se što učinkovitije okončao ilegalni rad, na zagrebačkim ulicama dolazi do zaoštravanja policijskog terora. Sindikalne demonstracije su poprimile šire razmjere i izrazit antifašistički karakter, a pridružile su im se i članice ženskih udruženja bliskih partiji, čime se u očima vlasti pozicionirale kao idući proturežimski element koji je potrebno zaustaviti u radu. Nakon što je u Beogradu došlo do velikih demonstracija protiv vlade Cvetković-Maček zbog priključivanja Kraljevine Jugoslavije Trojnom paktu, u Zagrebu kreću masovna hapšenja komunistkinja i komunista, simpatizera i ostalih koji su već bili poznati policiji, a nakon proglašenja Nezavisne Države Hrvatske zabranjene su političke stranke i organizacije. Nakon formalnog raspuštanja ženskih udruženja, one komunistkinje koje su izbjegle hapšenja i sprovođenja u logore nastavljaju s ilegalnim radom. Jedan dio članica Društva za prosvjetu žene, predvođenih Vandom Novosel, zadužen je za uspostavljanje veza sa ženama koje su prije okupacije rukovodile ženskim ograncima Hrvatske seljačke stranke,  drugi je  započeo s formiranjem Inicijalnog odbora  Antifašističkog fronta žena u Zagrebu, dok su članice partije preuzele nove zadatke, mahom rad u tehnici i držanje veza. 

 


„NEZAVISNA DRŽAVA HRVATSKA
Redarstveno ravnateljstvo u Zagrebu
Politički odsjek
Prs.broj: 22.445-I-C-1941
Predmet: Ević Kristina - molba Zagreb, dne 14. listopada 1941.

 

Ravnateljstvu za javni red i sigurnost
ZA NEZAVISNU DRŽAVU HRVATSKU U ZAGREBU

Na tamošnji nalog broj 33.024 od 26. rujna o. g. predlaže se slijedeće izvješće:
Dana 5. kolovoza o. g. uhićena je Bosiljka Krajačić r. Ević sa Ivanković Adelom, priv. namještenicom i Volčanšek Ivanom, kućanicom zbog komentiranja oglasa Ministarstva unutarnjih poslova o justicifiranju komunista. Zbog toga je presuđena sa 7 dana zatvora.
Međutim u toku daljnjih izvida ustanovljeno je, da je ista bila namještena u knjižari Kultura u bivšoj Masarykovoj ulici – koja je još mjeseca travnja o. g. zapečaćena, a koja je bila formalno vlasništvo Vande Mates Novosel, poznate komunistkinje, koja je još i danas u biegu. Knjižara Kultura bila je u stvari financirana od komunista i kao takova središte raspačavanja komunističke legalne za to vrijeme i ilegalne literature. U toj knjižari bili su namještenici isključivo povjerljive osobe., kao n pr. Olga Žerdik Kovačić, poznata komunistkinja i spomenuta Krajačić Bosiljka, supruga također poznatog komuniste Marjana Krajačića, koji se danas nalazi u logoru.
Obzirom na ove činjenice ovo je Ravnateljstvo nastojalo, da prikupi podatke za rad knjižare Kultura, te u tu svrhu pridržalo Bosiljku Krajačić u pritvoru. Međutim u toku daljnjih izvida, nisu se mogle ustanoviti takove činjenice, koje bi istu neposredno teretile, ali je u svakom slučaju sigurno, da je dotična komunistički orijentirana, kako obzirom na mjesto u kojemu je radila, tako i obzirom na njezinog supruga.
Pošto pak nema utvrđenih činjenica, da bi se protiv nje mogao provesti sudski postupak, a osim toga je i teško bolesna, te se i sada nalazi u bolnici, ovo je Ravnateljstvo mišljenja da bi se je moglo pustiti na slobodu, time da se stavi pod strogi nadzor.“

Za točan prepis jamči:
NADSTOJNIK PODODSJEKA I-C
potpis nečitljiv
Zagreb, dne 23. XII. 1941.
M.P.

ZA DOM SPREMNI!
UPRAVITELJ

 

Izvještaj Redarstvenog ravnateljstva u Zagrebu od 14. listopada 1941. o hapšenju Bosiljke Bebe Krajačić, u: Žene Hrvatske u radničkom pokretu do aprila hiljadu devetsto četrdeset prve, ur. Marija Šoljan (Zagreb: Konferencija za društvenu aktivnost žena Hrvatske, 1967), 46.                              

Dopisna karta upućena Vandi Novosel u knjižari Kultura
Izvor: Hrvatski državni arhiv, HR-HDA-1631, "Društvo za prosvjetu žene", kutija 1, bez broja.
Popis članica odbora Društva za prosvjetu žene u martu 1941. godine
Izvor: Hrvatski državni arhiv, HR-HDA-1631, "Društvo za prosvjetu žene", kutija 1, bez broja.

Podijeli

Slojevi

Žene i partija
PRETRAGA
teror
stradanja
zatvori
ustaški organi
organi Trećeg Reicha
otpor
logistika NOP-a
diverzije
agitprop
KPJ
atentati
demonstracije
ženske antifašističke organizacije
prebacivanja
objekti
javni objekti i ustanove
tvornice
mitnica
pravda
borbe
likvidacije
logori

Žene i partija