Punktovi

Zakladna bolnica Sv. Duh

1941. - 8. V. 1945.

O ulozi bolnice Sv. Duh u partizanskom otporu.

Zakladna bolnica (Sv. Duh) bila je sjedište aktivnosti Narodnooslobodilačkog odbora "Šumska jagoda" u kojemu je, između ostalih, djelovao i Josip Kajfeš. Taj je NOO imao izuzetno razgranat ilegalni rad: "U bolnici i neposrednoj blizini živio je i radio veći broj aktivnih ilegalaca i bolnica im je bila stalno sklonište. Osim ilegalaca koji su ležali više puta, prerušeni u tobožnje bolesnike, dolazili su u bolnicu na liječenje i ranjeni i bolesni partizani s oslobođenog teritorija." Liječnici su iz ove bolnice često odlazili na oslobođeni teritorij, pa se kasnije vraćali nazad: "Ova bolnica, iako povojničena, postala je centar ilegalnog rada na tome terenu. U njoj su se sakupljali lijekovi, sanitetski materijal, oružje i municija, odjeća i ostali potrebni materijal za partizane. Sve se to spremalo u bolnički magazin, odakle je transportirano ilegalnom vezom na slobodni teritorij".

Vidi viiše u Dušan Korać, Narodna vlast u Zagrebu i okolici 1941–1945. (Zagreb: Progres, 1978), 72.
 

Podijeli

Slojevi

Žene i partija
PRETRAGA
teror
stradanja
zatvori
ustaški organi
organi Trećeg Reicha
otpor
logistika NOP-a
diverzije
agitprop
KPJ
atentati
demonstracije
ženske antifašističke organizacije
prebacivanja
objekti
javni objekti i ustanove
tvornice
mitnica
pravda
borbe
likvidacije
logori

Žene i partija