Punktovi

„Društvo za prosvjetu žene“

"Društvo" je širilo antifašističke vrijednosti među ženama

U hotelu Esplanada, 23. studenog 1935., održana je osnivačka skupština „Društva za prosvjetu žene“ koje okuplja u početku oko 150 članica starosne dobi između 18 i 60 godina iz svih društvenih slojeva. Društvo je osnovano s ciljem kulturno-prosvjetnog rada među ženama, a kroz široku formu rada nastojalo je širiti antifašističke vrijednosti među ženama i surađivati s mnogim srodnim organizacijama, poput URSSJ-a, SBOTIČ-a, Seljačkog kola, Ženskog pokreta, Društvo hrvatskih književnica, Udruženja univerzitetski obrazovanih žena... Društvo je osnovalo i podružnice u Splitu, Karlovcu, Bjelovaru, Slavonskom Brodu i Varaždinu. Za prvu predsjednicu izabrana je Olga Milčinović profesorica glazbe zaposlena u Hrvatskom glazbenom zavodu u sklopu kojeg se tada nalazi Muzička akademija, pa će se isprva sastanci Društva odvijati na toj lokaciji, potom u prostorijama „Prehrane“ u Preradovićevoj 29, a nakon hapšenja članica u siječnju 1941. godine (zbog obilježavanja dana Lenjinove smrti) seli na adresu Ilica 42. Na „društvenim večerima“ održavaju se predavanja u kojima se otvoreno kritizira fašizam i imperijalizam, a s raspuštanjem „Omladinske sekcije Ženskog pokreta“ 1937. Društvu pristupaju mnoge njihove članice koje uvode nove oblike rada poput „uličnih aktiva“ ili zidnih novina. Do novog priljeva članstva dolazi 1939. kad predsjednica Društva postaje Slava Ogrizović (članica ženske sekcije SBOTIČ-a, Udruženja univerzitetski obrazovanih žena, Društva hrvatskih književnica i od 1940. članica KPH). „Društvo za prosvjetu žene“ prestaje s legalnim radom u travnju 1941., „po dolasku okupatora jedan dio inventara je prodan, a novac je predan kao prilog za Narodnu pomoć. Arhiva i još neke stvari društva bile su spremljene kod Olge Milčinović“, međutim najaktivnije članice djeluju i dalje, ilegalno i u manjim grupama koje postaju temelj za osnivanje Inicijativnog odbora AFŽ-a za Hrvatsku u Zagrebu u jesen iste godine. Istaknute članice: Olga Milčinović, Slava Ogrizović, Vanda Novosel, Deša Devčić, Tatjana Josipa Marinić, Draga Iveković, Pava Jajac, Beba Bosiljka Krajačić, Mira Saks, Veda Zagorac...

Podijeli

Ženske antifašističke organizacije
PRETRAGA