Punktovi

Ženska sekcija SBOTIČ-a

Zagrebačka podružnica Saveza bankarskih, osiguravajućih, trgovačkih i industrijskih činovnika Jugoslavije (SBOTIČ) osnovala je svoju žensku sekciju

Zagrebačka podružnica sindikata SBOTIČ-a (Saveza bankarskih, osiguravajućih, trgovačkih i industrijskih činovnika Jugoslavije) osnovala je, 17. rujna 1936., svoju žensku sekciju. Rad SBOTIČ-a bio je usmjeren na ostvarivanje i zaštitu radnih i socijalnih interesa članova, a njegova ženska sekcija birala je svoje delegatkinje za razne odbore tog sindikata, gdje su delegatkinje zastupale interese žena, sukladno svom programu u kojemu stoji „zaštita žene na radu i ostvarivanje onih beneficija koje je društvo dužno dati ženi.“ Ženska sekcija SBOTIČ-a surađivala je s raznim drugim ženskim organizacijama. Policija je 1. ožujka 1941. provalila u prostorije SBOTIČ-a, te odnijela dokumentaciju i zapečatila prostorije, međutim posljednja predratna skupština ženske sekcije održana je nakon toga, 12. ožujka 1941. u prostorijama pošte u Vlaškoj ulici, a vodila ju je predsjednica sekcije Marija Šoljan. Većina članica ženske sekcije u toku rata aktivno će sudjelovati u NOP-u kroz odbore NOO-a, AFŽ-a ili u partizanskim jedinicama, 24 članice poginule su u borbi ili su stradale nakon hapšenja u logorima i zatvorima. U zagrebačkoj ženskoj sekciji SBOTIČ-a ističu se: Zdenka Baković, Lucija Borjan, Marija Šoljan, Olga Žerdik-Kreačić (Kovačić), Magda Bošković, Nada Heiligstein, Ružica Turković, Vikica Tučkurić, Mila Hercog, Marica Pataki, Ljubica Šegi, Maja Habulin, Nada Kacjan, Vera Fabijanić, Ljubica Leskovac, Terka Gomjerac, Anka Rapić, Ada Fišer...

Podijeli

Ženske antifašističke organizacije
PRETRAGA