Punktovi

Stan Štefice Crnojevac i stan Matilde Benički

„Punktovi“ za prihvat dobrovoljaca iz Španjolskog građanskog rata u Zagrebu

U Zagrebu je, 30. ožujak 1941., formiran „Pokrajinski odbor Narodne pomoći za Hrvatsku“ koji će transformirajući postojeće odbore „Crvene pomoći“ i osnivajući nove odbore stvoriti mrežu „Narodne pomoći“ početkom rata na području grada. U okviru „Narodne pomoći“ organizirani su i „punktovi“ za prihvat dobrovoljaca koji su se vratili iz Španjolskog građanskog rata, te „Odbor za pomoć logorašima“, koji je vodio brigu o interniranima u logorima i njihovim porodicama. Dva glavna „punkta“ nalazila su se na Trešnjevci u Tratinskoj ulica 14 u stanu Štefice Crnojevac i u Cerničkoj ulici 4 u stanu Matilde Benički. U početku Odborom rukovodi Anka Berus, a činile su ga Štefica Crnojevac, Adela Ivanković, Anica Rakar Magašić i Anđelka Šnidar Pavlinić. Općenito, u odborima „Narodne pomoći“ početkom rata na području Zagreba dominiraju žene, najvjerojatnije zbog toga što je „Narodna pomoć“ preuzela članstvo „Crvene pomoći“ u kojoj su znatnu većinu sačinjavale žene. Tako je i za sekretarku „Pokrajinskog odbora Narodne pomoći za Hrvatsku“ izabrana Ružica Turković.

Podijeli

Ženske antifašističke organizacije
PRETRAGA