Punktovi

Stan Tonke Krleže

Potjernica za šestomjesečnim djetetom Dragice i Rade Končara

Letak „Potjernica za šestomjesečnim djetetom“

AFŽ zajedno s NOO-ima, SKOJ-em i KPJ potpisuje letak koji je distribuiran Zagrebom s naslovom „Potjernica za šestomjesečnim djetetom“ u kojem od građana traži da „ulože sve napore“ i prikupe „što je moguće podrobnije podatke“ o „naredbodavcima i izvršiocima zločina“ kako „bi se osiguralo da nijedan zlikovac ne umakne zasluženoj kazni“. Povod letku je bila potjernica za šestomjesečnim djetetom Dragice i Rade Končara koju je izdala ustaška policija nakon njihovog stradanja. Dragica Končar rodila je dijete u Petrovoj bolnici gdje su je prijavili pod lažnim imenom u travnju 1942., zatim se skrivala na raznim lokacijama, tako i u stanu Tonke Krleže u Poljičkoj ulici bb, no 15. kolovoza uhapšena je kod črnomeračke mitnice, te odvedena u zatvor na Trgu N gdje je 21. kolovoza preminula od posljedica mučenja. Dijete je skrivano po raznim lokacijama u Zagrebu i spašeno.

Letak „Potjernica za šestomjesečnim djetetom“

Podijeli

Ženske antifašističke organizacije
PRETRAGA