Punktovi

Skupovi žena URSSJ-a

Okupljanja članica Udruženi radnički savez sindikata Jugoslavije

U Radničkoj komori u Zagrebu od ožujka 1937. do odluke Vlade Banovine Hrvatske o zabrani rada URSSJ-ovih sindikata 24. prosinca 1940., održavat će se višekratna okupljanja pod nazivom „Skup žena URSSJ-a“. Okupljanja su se najčešće odvijala oko Međunarodnog dana žena, kako koje godine, od 8. – 12. ožujka, a teme su bile: ekonomski i socijalni položaj žena, ravnopravnost žena, sloboda okupljanja i udruživanja, opće pravo glasa, 8-satno radno vrijeme, manje plaće za žene od 15 do 35% za isti posao u odnosu na muškarce i slično. Navodi se da na okupljanja dolazi više od 500 sudionica, a zapažene govornice bile su: Lucija Borjan, Ružica Turković, Maca Gržetić, Marija Raušević, Anka Balog-Rapić...

Podijeli

Ženske antifašističke organizacije
PRETRAGA