Punktovi

Prva konferencija KPH 1940.

Prva konferencija KPH 1940.

Kuća u kojoj je održana Prva konferencija KPH, fotografirano sredinom 1970-ih

"Josip Broz je po dolasku iz SSSR-a i preuzimanju vodstva nad KPJ odlučio da radi davanja do znanja široj javnosti da je KPJ itekako svjesna rješavanja nacionalnog pitanja u Jugoslaviji treba osnovati njezine „nacionalne ogranke“ – KP Hrvatske, KP Slovenije i KP Makedonije (osnutka potonje ostvaren je tek 1943). KPH je formirana 2. kolovoza 1937. godine u Anindolu kraj Samobora, a za njezinog prvog sekretara bio je izabran Đuro Špoljarić. U Zagrebu su u studenom objavljeni »Politički eseji«. Tu je brošuru u emigraciji napisao Stjepan Cvijić dajući opširnu razradu programskih gledišta novoosnovane KP Hrvatske o nacionalnom pitanju, njegovu karakteru i nositeljima različitih koncepcija njegova rješenja.

Špoljarićev mandat okončan je 25. kolovoza 1940. održavanjem Prve konferencije KPH u Dubravi. Konferencija je održana u ilegali u tadašnjoj gostionici komunističkog simpatizera Božidara Dobričevića. Dobričević je u dvornišnom dijelu zgrade jednu prizemnu prostoriju davao na raspolaganje Mjesnom komitetu KP Zagreb i Centralnom komitetu KPH. Na konferenciji su sudjelovala 64 delegata. Osim njih, u ime CK KPJ nazočili su Josip Broz Tito, Edvard Kardelj i Pavle Pap. Na konferenciji je izabran novi CK KPH, a za sekretara Rade Končar. Končar je do tada već bio istaknuti sindikalac, metalski radnik u tvornici "Siemens" te sudionik i govornik na mnogim radničkim štrajkovima u Zagrebu. Izabir novog CK i novog sekretara održan je radi učvršćivanja jedinstva unutar KPH odnosno KPJ uslijed širenja Drugog svjetskog rata i predosjećaja da će se ratna zbivanja prije ili poslije proširiti i na Jugoslaviju. Tito je smatrao da komunisti trebaju dočekati taj trenutak spremni na pružanje aktivnog otpora okupacijskim snagama i domaćim kolaboratorima. Zbog toga je iste godine kasnije, u listopadu, održana Peta zemaljska konferencija KPJ, kada je na najvišoj partijskoj razini utvrđena važnost priprema za orgnizaciju otpora u nadolazećem ratu."

 

Korišteni izvori:

Skupina autora. Povijest Saveza komunista Jugoslavije. Beograd: komunist - Narodna knjiga - Rad, 1985., 149-151.

Stipe Ugarković i Ivan Očak. Zagreb grad heroj: spomen obilježja revoluciji. Zagreb: August Cesarec, 1979, 128.

Bogdan Lasić (ur.) Peta zemaljska konferencija KPJ. Zagreb: Muzej revolucije naroda Hrvatske, 1980.

Podijeli

Ilegala 1931. – 1941.
PRETRAGA